Tlf.: 24273938
Indkøbskurv:0 Enheder DKK 0,00
Vidensledelse er mere end blot deling af viden

Skrevet den 31. marts 2012

Som henholdsvis direktør og chef i vidensintensive virksomheder har vidensledelse været et vigtigt tema i min karriere. Sideløbende hermed har jeg i min MBA afhandling arbejdet intenst med koblingen mellem vidensledelse og succes.

Vidensledelse bliver ofte forvekslet med deling af viden, hvilket langt fra er det samme. Vidensledelse er langt mere end blot deling af viden. Det rummer blandt andet fokus på udvikling af viden, hvilket er et meget essentielt element i at få succes med sin vidensledelse.

Jeg har ofte oplevet at fokus alene har været på at få delt sin viden ud - og på at kritisere andre, når de ikke deler tilstrækkeligt ud af deres viden. Deling af viden er en vigtig forudsætning for at kunne udvikle viden, men er der ikke fokus på udvikling af viden, får man i de fleste tilfælde ikke det nødvendige udbytte af sin deling af viden. Jeg vil endda påstå, at deling af viden ofte kan være splid af tid, hvis ikke det fører til udvikling af viden.

Men hvordan får man så fokus på udvikling af viden?

Jeg er under min MBA afhandling stødt på en god model, som jeg også har arbejdet med i min tid som direktør. Den er udviklet af Henley Knowledge Management Forum og består af tre grundlæggende byggesten og ni strømme af viden.  De tre byggesten er 'individ', 'organisation' og 'eksterne', mens de ni strømme af viden er den viden, der strømmer mellem og indenfor disse tre byggesten.

Noget af det jeg har haft fokus på som leder er udvikling af viden i samarbejdet med eksterne aktører, idet der meget ofte er et endog meget stort potentiale her. Men også de øvrige strømme af viden er grundlæggende for den samlede vidensledelse og dermed for virksomhedens succes.